Tjelohranitelj

Specijalist zaštite štićenih osoba

Knjiga "Tjelohranitelj - specijalist zaštite štićenih osoba", donosi izrazito široku i veoma kvalitetnu analizu zaštite osoba i imovine, razrađenu i opisanu s aspekta provedbe svih potrebnih radnji pojedinaca koji su neposredno uključeni u izvršenje postavljenih specifičnih zadaća.
Ova knjiga nije gradivo koje se čuva na policama osobne biblioteke, već se svakodnevno koristi u nastavnom i praktičnom programu rada prilikom zaštite štićenih osoba. Ovu knjigu bi trebali imati i koristiti je svi koji se misle ili se trenutno bave poslovima zaštite štićenih osoba kao obaveznu literaturu. Kao i svi oni koji korite usluge osiguranja i zaštite ili proučavaju ovo kompleksno područje.
U knjizi su na krajnje precizan i jasan način iznijeta razmišljanja i stavovi o poslovima zaštite i osiguranja štićenih osoba. Sve izneseno je dostupno analizi, raspravi, kritici i sudu stručne i zainteresirane javnosti, sa ciljem da se doprinese ispravnom i puno ozbiljnijem shvaćanju poslova osiguranja kako onih koji te poslove provode, tako i onih na koje se mjere osiguranja i zaštite odnose.
Tjelohranitelj

Uvodnik

Kome je namjenjena ova knjiga

Uvodnik

Knjiga „Specijalist zaštite štićenih osoba“, donosi izrazito široku i veoma kvalitetnu analizu zaštite osoba i imovine, razrađenu i opisanu s aspekta provedbe svih potrebnih radnji pojedinaca koji su neposredno uključeni u izvršenje postavljenih specifičnih zadaća.

Suvremeno poimanje predmetnih poslova nadilazi uobičajena (pojednostavljena) shvaćanja ovog zanimanja te traži punu posvećenost i stalnu nadogradnju neophodnih znanja i vještina.

Upravo u tom segmentu ovo djelo predstavlja naročito vrijednu građu koja će svim provoditeljima zaštite osoba i imovine pomoći u nadogradnji postojećih spoznaja, a široj čitalačkoj publici pružiti mogućnost jasnog uvida u ovaj vrlo zahtjevan, stresan i nadasve odgovoran posao.

Posebna vrijednost knjige proizlazi iz činjenice da je njezin autor tijekom svoje izuzetno bogate i uspješne karijere obavljao niz odgovornih zadaća zaštite osoba i imovine u Republici Hrvatskoj i međunarodnim vojnim operacijama.

Ova knjiga predstavlja nadopunu skromnog opusa literarne građe posvećene temi, na području Republike Hrvatske, ali i prostora jugoistočne Europe pa se kao takva preporuča izravno zainteresiranim pojedincima koji se bave poslovima zaštite osoba i imovine, obrazovnim institucijama koje educiraju i obučavaju posredne i neposredne izvršitelje na preciziranim poslovima, regulatornim agencijama, tijelima i osobama koji angažiraju specijaliste za zaštitu osoba i imovine, kao i široj zainteresiranoj javnosti.

Djelo pokazuje izniman trud autora koji je vrlo zahtjevnu materiju izvanredno sistematizirao, analizirao i prikazao na pristupačan i zanimljiv način, čime zavrjeđuje pohvalu za ostvarenje tog osobnog nastojanja.

Doc.dr.sc. Robert Mikac,
Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

O autoru

Kristian Družeta

Rođen je u Puli, 1971. godine. Otac je troje djece, Dominika, Nike i Ivana.
Vojni rok je služio u JNA. Krajem 1991. godine pristupio je Hrvatskoj vojsci. Na osobni zahtjev umirovljen je u činu narednika 2013. godine. Za vrijeme pričuvne i djelatne službe radio je poslove vojnika i dočasnika te obnašao časničke dužnosti.

Tri puta je bio u međunarodnoj vojnoj misiji u Afganistanu gdje je provodio poslove vojne policije sa naglaskom na poslove zaštite štićenih osoba i kao instruktor / mentor lokalnim snagama sigurnosti.

U vojnoj policiji je bio raspoređen u postrojbu za zaštitu VIP osoba kao pratitelj te kao instruktor u specijalnoj vojnoj policiji. Pored ovih poslova, u više od dvadeset godina djelatne vojne službe obnašao je poslove iz sigurnosno – obavještajnog i protokolarnog područja. Za svoj rad primio je niz pohvala i nagrada sa najviših razina zapovijedanja u oružanim snagama.

Diplomirao je 2011. godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i stekao stručni naziv „Stručni specijalist trenerske struke“. Prije toga je diplomirao na višoj trenerskoj na Kineziološkom fakultetu i stekao stručni naziv „Viši trener fizičke pripreme sportaša“. Na Fakultetu političkih znanosti završio je edukaciju za „Menadžera sigurnosti“ i postao je certificirani menadžer sigurnosti.

Pored ovih formalnih izobrazbi ima završen niz tečajeva iz sigurnosti sa naglaskom na područje zaštite VIP / štićenih osoba, protupobunjeničke borbe (COIN), protuterorističkih mjera prijetnji i napada improviziranim eksplozivnim napravama (C-IED), bliske borbe te drugih tečajeva iz područja sigurnosti.

Instruktor je samoobrane i specijalist za razvoj borbenog mentaliteta i mentalnog kondicioniranja prema Izraelskom sustavu Krav Maga.

Nacionalni je direktor i predstavnik IKMF - Internacionalne Krav Maga Federacije za Republiku Hrvatsku te provodi specijalizirane programe samoobrane, osobne zaštite, konfliktne komuniukacije i zaštite VIP i štićenih osoba.

Sadržaj knjige

Knjiga na jedinstven način i u potpunosti prikazuje specifičnosti poslova zaštite i osiguranja u cjelini te detaljno analizira pojedine aspekte bitne za prosudbu, planiranje, provedbu i analizu provednih poslova zaštite štićenih / VIP osoba.

Informacije & narudžba

Knjigu možete naručiti putem e-maila ili webshopa

Informacije & narudžba
  • Knjiga: TJELOHRANITELJ - specijalist zaštite štićenih osoba
  • Autor: Kristian Družeta
  • ISBN: 978-953-336-334-9
  • Format: SRA5 (157x220 mm)
  • Broj stranica: 312 stranica
  • Ilustracije: 155 fotografija, grafika i tablica u boji
  • Uvez: TVRDI UVEZ - ŠIVANO i meki uvez - lijepljeno

Cijena: 330,00 kn + poštarina
Informacije: info@tjelohranitelj.com

Naruči knjigu